ارتباط با دبیرخانه
آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره تلفن مستقيم دبيرخانه: 34327500 -041 پست الكترونيكي: assf2015@azaruniv.edu

ارتباط با دبيرخانه

آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تلفن مستقيم دبيرخانه: 34327500 -041      داخلی 2407 (آقای خوشنویس) 

پست الكترونيكي: assf2015@azaruniv.edu 

   

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1394/2/31

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS