تاریخ های مهم همایش
آخرین زمان دریافت چکیده مقالات: 14 مرداد ماه 1394 زمان اعلام نتایج: 31 مرداد ماه 1394 زمان برگزاری همایش: 16 مهرماه 1394 آخرین زمان واریز هزینه های همایش: 1394.06.12

آخرین زمان دریافت چکیده مقالات: 14 مرداد ماه 1394    24مرداد ماه 1394

زمان اعلام نتایج: 31 مرداد ماه 1394

زمان برگزاری همایش: 16 مهرماه 1394

آخرین زمان واریز هزینه های همایش: 1394.06.12

 
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1394/3/1

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS