در خصوص کارگاه کاربرد روش های آماری در ارزشیابی آزمون های تربیت بدنی
در خصوص کارگاه کاربرد روش‌های آماری در ارزشیابی آزمون‌های تربیت بدنی

 

به اطلاع محققین محترم شرکت کننده در کارگاه علمی دکتر مهرعلی همتی نژاد با عنوان "کاربرد روشهای آماری در ارزشیابی آزمونهای تربیت بدنی" می رساند:

جهت استفاده بهینه از این کارگاه، در صورت امکان رایانه شخصی (لب تاب) خود را به انضمام نسخه نصب شده نرم افزار اس پی اس اس به همراه داشته باشند. 

 

 

 

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1394/7/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS