زمان واریز هزینه ها
به اطلاع محققین محترم می رساند آخرین زمان واریز هزینه های شرکت در همایش روز جمعه 94.06.20می باشد. پس از اتمام تاریخ مورد نظر، هزینه ها به شرح ذیل خواهد بود.

 

به اطلاع محققین محترم می رساند 

آخرین زمان واریز هزینه های شرکت در همایش روز جمعه 94.06.20 می باشد.

پس از اتمام تاریخ مورد نظر، هزینه ها به شرح ذیل خواهد بود.

عنوان نوع ثبت نام

هزینه سخنرانی

هزینه پوستر

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجویان

900،000

700،000

600،000

500،000

تصویر کارت دانشجویی

اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و سایر محققین محترم

1،200،000

1،000،000

900،000

700،000

 

دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند، اگر در پورتال خود هزینه های مربوط به دانشجویان را مشاهده می نمایند، اطلاع دهند تا هزیه های مربوط به خودشان در پورتالشان بارگذاری شود. در غیر این صورت، عواقب بعدی (عدم صدور گواهی شرکت و ...) به عهده خود افراد خواهد بود.

 

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1394/6/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS