شرکت در همایش به عنوان شرکت کننده آزاد (بدون مقاله)
شرکت در همایش به عنوان شرکت کننده آزاد (بدون مقاله)

 

به استحضار دانشجویان و محققین محترم می رساند:

 کسانی که مقاله ای برای همایش ارسال نکرده اند ولی تمایل دارند به صورت شرکت کننده آزاد (دریافت بسته همایش و گواهی شرکت در همایش) در همایش حضور یابند،

می توانند با ثبت نام در همایش، از طریق خرید سرویس، گزینه "شرکت کننده آزاد" را انتخاب و هزینه همایش را واریز نمایند.

 

 

 

 

 

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ نگارش:1394/6/8

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS