کارگاه هایی که برگزار خواهند شد:

 

عنوان کارگاه

مدرس

1- روش های طراحی تمرینات اینتروال شدید

دکتر حمید آقاعلی نژاد- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

  2- ماساژ،یافته‌های نوین و کاربرد آن در آسیب‌های ورزشی

 دکتر نرمین غنی زاده- استادیار دانشگاه ارومیه

 3- کاربرد روش‌های آماری در ارزشیابی آزمون‌های تربیت بدنی

 دکتر مهرعلی همتی نژاد- دانشیار دانشگاه گیلان

4- آشنایی با دستگاه بیوفیدبک الکترومیوگرافی

خانم بنفشه محمدی- دانشگاه شهرکرد

 

Powered by: Sahand CMS