با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق نظام توسعه و حمایت از پژوهش های علمی کشور در سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی را با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 16 مهرماه 1394 با هدف ارائه آخرین یافته های علمی برگزار نماید. بدین وسیله از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران و علاقمندان دعوت به عمل می آید با ارسال مقاله در این همایش مشارکت نمایند.

Powered by: Sahand CMS