عنوان نوع ثبت نام

هزینه سخنرانی

هزینه پوستر

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجویان

700،000

500،000

400،000

500،000

تصویر کارت دانشجویی

اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و سایر محققین محترم

1،000،000

800،000

700،000

700،000

 

دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند، اگر در پورتال خود هزینه های مربوط به دانشجویان را مشاهده می نمایند، اطلاع دهند تا هزیه های مربوط به خودشان در پورتالشان بارگذاری شود. در غیر این صورت، عواقب بعدی (عدم صدور گواهی شرکت و ...) به عهده خود افراد خواهد بود. 
 

 تمامی هزینه ها به ریال می باشد.

آخرین زمان واریز هزینه‌های شرکت در همایش: تا پایان روز 1394.06.20

 

هزینه ها پس از تاریخ 1394.06.20، به صورت ذیل خواهد بود.

عنوان نوع ثبت نام

هزینه سخنرانی

هزینه پوستر

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجویان

900،000

700،000

600،000

500،000

تصویر کارت دانشجویی

اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و سایر محققین محترم

1،200،000

1،000،000

900،000

700،000

 

 

Powered by: Sahand CMS