نمونه فایل تنظیم مقالات
نمونه فایل تنظیم مقالات
هزینه های همایش
هزینه های مربوط به شرکت کنندگان در همایش
چاپ مقالات برتر در مجلات معتبر علمی
مقالات برتر در مجلات معتبر علمی چاپ خواهد شد.
تاریخ های مهم همایش
آخرین زمان دریافت چکیده مقالات: 14 مرداد ماه 1394 زمان اعلام نتایج: 31 مرداد ماه 1394 زمان برگزاری همایش: 16 مهرماه 1394 آخرین زمان واریز هزینه های همایش: 1394.06.12
ارتباط با دبیرخانه
آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره تلفن مستقيم دبيرخانه: 34327500 -041 پست الكترونيكي: assf2015@azaruniv.edu

نمونه فایل تنظیم مقالات
نمونه فایل تنظیم مقالات
هزینه های همایش
هزینه های مربوط به شرکت کنندگان در همایش
چاپ مقالات برتر در مجلات معتبر علمی
مقالات برتر در مجلات معتبر علمی چاپ خواهد شد.
نحوه تنظیم پوستر
نحوه تنظیم پوستر
ارتباط با دبیرخانه
آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره تلفن مستقيم دبيرخانه: 34327500 -041 پست الكترونيكي: assf2015@azaruniv.edu
تاریخ های مهم همایش
آخرین زمان دریافت چکیده مقالات: 14 مرداد ماه 1394 زمان اعلام نتایج: 31 مرداد ماه 1394 زمان برگزاری همایش: 16 مهرماه 1394 آخرین زمان واریز هزینه های همایش: 1394.06.12
مقالات برتر همایش
مقالات برتر همایش
برنامه زمان بندی همایش
برنامه زمان بندی همایش
توجه در خصوص مبلغ واریزی
توجه در خصوص مبلغ واریزی
نمایه و منتشر شدن مقالات در سیویلیکا
نمایه و منتشر شدن مقالات در سیویلیکا
ثبت نام در کارگاه ها
ثبت نام در کارگاه ها
در خصوص کارگاه کاربرد روش های آماری در ارزشیابی آزمون های تربیت بدنی
در خصوص کارگاه کاربرد روش‌های آماری در ارزشیابی آزمون‌های تربیت بدنی
زمان واریز هزینه ها
به اطلاع محققین محترم می رساند آخرین زمان واریز هزینه های شرکت در همایش روز جمعه 94.06.20می باشد. پس از اتمام تاریخ مورد نظر، هزینه ها به شرح ذیل خواهد بود.
شرکت در همایش به عنوان شرکت کننده آزاد (بدون مقاله)
شرکت در همایش به عنوان شرکت کننده آزاد (بدون مقاله)
اسکان
اسکان
تأمین سرویس رفت و برگشت برای همایش
تأمین سرویس رفت و برگشت برای همایش
Powered by: Sahand CMS