نحوه تنظیم مقالات:

  • چكيده كوتاه فارسی و انگلیسی

چكيده كوتاه فارسی حداكثر 300 كلمه و در يك صفحه A4، بدون جدول و نمودار شامل: عنوان، اسامي و مشخصات نويسندگان، مقدمه، روش شناسي، نتایج، نتيجه‌گيري و واژه‌هاي كليدي، با نرم افزار Word 2007 و طبق فرمت چکیده بلند فارسی، تنظیم گردد.

چكيده کوتاه انگليسي با قلم Time New Roman 12 شامل Introduction، Method، Results، Conclusion، Keywords باشد.

  • چكيده بلند  فارسی

حداكثر 700 كلمه و در دو صفحه شامل عنوان، اسامي و مشخصات نويسندگان، مؤسسه ناظر، متن اصلی مقاله (مقدمه، روش‌شناسي، نتایج، بحث و نتيجه‌گيري و منابع) باشد.

منابع بر اساس فرمت APA (حداکثر 5 منبع) تنظیم شود.

با نرم افزار Word 2007 در صفحه A4 با 2.5 سانتي‌متر حاشيه و 1 سانتي‌متر فاصله بين سطرها و حداكثر به همراه يك جدول یا نمودار تايپ شود.

قلم تايپ در چكيده فارسي برای عنوان مقاله : B Nazanin 16 Bold، اسامی مؤلفین : B Nazanin 12 Bold، آدرس و وابستگی سازمانی : B Nazanin 12 Italic و متن B Nazanin 12 انتخاب شود.

 

محققین محترم مقالات خود را باید در سه فایل جداگانه ارسال نمایند:

1- چکیده بلند بدون اسامی مؤلفین (ضروری)

2- چکیده بلند همراه با اسامی مؤلفین (ضروری)

3- مقاله کامل همراه با اسامی مؤلفین (اختیاری)

  • محققین محترمی که تمایل دارند مقالاتشان به صورت کامل (Full-Text) در همایش چاپ شود بایستی مقاله کامل را نیز ارسال نمایند. 

 

توجه: فایل نمونه جهت تنظیم مقالات

محققین محترم خواهشمند است مقالات خود را طبق نمونه تنظیم نمایند:

برای دانلود کلیک کنید (0.08MB)

توجه: لطفاً داخل فایل نمونه، مطالب خود را تایپ نموده و از حذف کردن سرصفحه خودداری نمایید. 

 

محققین محترم در خصوص ارسال مقالات بایستی مراحل زیر را توجه نمایند:

1- ثبت نام در سایت همایش

2- ارسال مقالات از بخش ثبت مقالات (نمونه فایل مقاله در سایت بارگذاری شده است، لطفا طبق نمونه فایل مقالات را تنظیم نمایید)

* در قسمت ثبت مقاله جدید، دو بخش وجود دارد:

بخش اول: مشخصات نویسنده و عنوان مقاله

بخش دوم: بخش آپلود مقالات

توجه: پس از اینکه مقالات آپلود گردیدند، مجدد به بخش اول (مشخصات نویسنده و عنوان مقاله) رفته و گزینه ثبت مقاله را انتخاب نمایید تا مقالات آپلود و ارسال گردند.

Powered by: Sahand CMS