فعالیت آموزشی گروه آموزشی تربیت بدنی از سال 1380 با جذب دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) و ارائه دروس عمومی تربیت بدنی 1و2 به دانشجویان رشته های دیگر دانشگاه شروع شده و در سال های 83 و 84 به ترتیب با  جذب 30  و 60 نفر دانشجوی دختر و پسر در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت بدنی در گرایش فیزیولوژی ورزشی فعالیت های آموزشی گروه افزایش بیشتری یافت و در سال 85 در مقطع کارشناسی دبیری تربیت بدنی 30 نفر دانشجو پذیرش نموده است و همچنین در سال های 86،87 و 88 در گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشجو پذیرش نموده و در سال 88 مجوز پذیرش دانشجو در گرایشهای مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی را اخذ و از سال 89 نسبت به پذیرش دانشجو در آن گرایشها به همراه گرایش فیزیولوژی ورزشی اقدام نموده است و در سال92 مجوز جذب  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی را اخذ و تعداد 6 نفر دانشجو به صورت تکمیل ظرفیت از بهمن ماه سال 92 مشغول به تحصیل شده اند و در ضمن در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی  از مهرماه سال 94 دانشجو پذیرفته خواهد شد.  همچنین در سال 92 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت بدنی در گرایش های علوم زیستی و علوم انسانی ورزش در این گروه جذب شده اند. در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان این گروه، تعداد زیادی از دانشجویان این گروه در مقاطع ارشد و دکتری موفق به ادامه تحصیل شده و حداقل  هرسال بیش از 20 نفر از دانشجویان این گروه در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی قبول شده و چندین نفر از دانشجویان این گروه در مقاطع دکتری تربیت بدنی نیز موفق به ادامه تحصیل شده اند.

تعداد اعضای هیات علمی  تمام وقت گروه 10نفر(8 نفر آقا، 2 نفر خانم) است.

 

لیست اعضای هیات عملی گروه و گرایشهای مربوطه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

مرتبه علمی

گرایش تحصیلی

 

1

آقای بهلول قربانیان

دکتری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

 

2

آقای کریم صالح زاده

دکتری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

 

3

آقای کریم آزالی

دکتری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

 

4

خانم رقیه فخرپور

دانشجوی دکتری

مربی

فیزیولوژی ورزشی

 

5

خانم اعظم زرنشان

دانشجوی دکتری

مربی

فیزیولوژی ورزشی

 

6

آقای بهروز قربان زاده

دکتری

استادیار

رفتارحرکتی

 

7

آقای یوسف یاوری

دکتری

استادیار

مدیریت ورزشی

 

8

آقای محسن شیرمحمدزاده

دانشجوی دکتری

استادیار

مدیریت ورزشی

 

9

آقای مهدی بشیری

 دکتری

استادیار

مدیریت ورزشی

 

10

آقای رسول فرجی

دکتری

استادیار

مدیریت ورزشی

 

 

مدیر گروه : دکتر بهروز قربان زاده (استادیار رفتار حرکتی)

کارشناس گروه : فرهاد خوشنویس (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی)                   

Powered by: Sahand CMS